Sunday 12 May 2024

ఓటు మనదిరా

ఓటు మనదిరా

ఓటేసే హక్కు మనదిరా 


ప్రశ్నించే హక్కు ఉందిరా

ఐదేళ్లకోసారి వచ్చే అవకాశం ఇదిరా


నీ ఓట్లమ్ముకోకూరా

నిజాయితీతో ఓటేయరా 


నచ్చిన అభ్యర్ధి పైన మీట నొక్కురా

నచ్చకపోతే నోటాను నొక్కురా


No comments:

Post a Comment