Wednesday, 8 November 2017

పెద్ద నోట్ల రద్దు

సంవత్సరమైంది రద్దై పెద్ద నోటు
ఇంకా తగ్గని సామాన్యుడి ఎడ పాటు
నోట్ల రంగుతో సరితూగేను నువ్వేసే కోటు
ప్రశ్నర్ధకాము అయ్యెను నీకు వేసే ఓటు

పెద్ద నోట్ల రద్దు తెచ్చింది రూపు
డిజిటల్ వాల్లెట్లకి వచ్చింది ఊపు
పడ్డాయి వాటిపై ప్రజలందరి చూపు
కానీ చిన్న వ్యాపారులకు దొరకని లూపు