Sunday, 16 July 2017

Drugs పైన

గ"మ్మత్తు"గా ఉంది నాకేమి తెలిదంటే            
నమ్మాలా సినీ జగత్తు మాయలో లేదంటే  
జంకుతున్నారు తప్పును ఒప్పుకోమంటే
భయమా కారాగారానికి వెళ్లాలంటే

Tuesday, 11 July 2017

కాశ్మీర్ అమర్నాథ్ యాత్ర అంశం

రక్తమోడుతున్న మంచు కాశ్మీరం
మంచు లింగం దర్శనానికి వెళ్తూ ఘోరం
ఎప్పటికైనా తీవ్రవాదం నిర్వీర్యం
ఎన్నటికీ దేశప్రజలకు తగ్గదు ధైర్యం
వీర సైనికుల పోరాటం అజరామరం
బస్సు డ్రైవరు సాహసం అభినందనీయం